Financiering & bekostiging

Ondersteuning voor uw zakelijke vraagstukken

Dit kennisthema bevat onderwerpen die te maken hebben met de financieringswetgeving (Wlz, Zvw, Wmo), tarieven, bekostigingsmodellen, beleidsregels, contractering, controle en verantwoording.