Onze Samenwerkingen

 

 

 

 

 

Quasir
Leden van Zorgthuisnl kunnen bij calamiteiten de ondersteuning inroepen van Quasir voor het inwinnen van advies, het stellen van vragen en het inhuren van een onafhankelijk onderzoeker calamiteiten op afroep.
Voor wat betreft de behandeling van klachten heeft Zorgthuisnl ook een contract gesloten met Quasir, waardoor er een externe klachtenfunctionaris op afroep beschikbaar is.

Onvrijwillige zorg en klachten: klachtencommissie Wzd/Wvggz
De Wet zorg en dwang (Wzd) schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. De klachtencommissie Wzd/Wvggz van Quasir behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wzd wordt verleend. De klachtencommissie Wzd/Wvggz is er niet voor andere (Wkkgz-)klachten.

Zorgthuisnl heeft een collectiviteitsabonnement bij Quasir afgesloten voor de klachtencommissie Wzd/Wvggz. Hierdoor kunnen wij deze dienst voordeliger afnemen dan wanneer een zorgaanbieder zelf een abonnement afsluit. Leden van Zorgthuisnl die onvrijwillige zorg verlenen kunnen - tegen een kleine financiële bijdrage - gebruik maken van deze externe klachtencommissie. Zorgthuisnl draagt zelf ook financieel bij aan de collectieve klachtencommissie Wzd/Wvggz. 

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Quasir. 

 

 

 

 

 

Ten Holter Noordam
Zorgthuisnl heeft met advocatenkantoor Ten Holter Noordam een overeenkomst afgesloten voor juridische hulp, als het gaat om vragen van leden. De helpdesk-medewerkers van Zorgthuisnl hebben de mogelijkheid om bij hen juridische ondersteuning te vragen. Wanneer het advocatenkantoor daadwerkelijk een dossier moet maken van de gestelde vraag, dan geldt voor Zorgthuisnl-leden een gereduceerd tarief voor de inzet en het advies door Ten Holter Noordam.

 

 

 

 

Stichting Zorggeschil
Zorgthuisnl is medeoprichter van stichting Zorggeschil. Met een lidmaatschap van Zorgthuisnl is een zorgaanbieder automatisch aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Stichting Zorggeschil. 

 

 

 

 

VvAA
Zorgthuisnl en VvAA hebben samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van verzekeren en salarisadministratie. Leden van Zorgthuisnl ontvangen van VvAA een korting op de tarieven voor de verzorging van de salaris- en personeelsadministratie.  

Hier vindt u meer informatie over de diensten van VvAA

Prikpunt/VaccinatieZorg BV
Zorgthuisnl heeft een raamcontract afgesloten met Prikpunt/VaccinatieZorg BV, dat inhoudt dat leden tegen een voordeliger tarief gebruik kunnen maken van hun dienstverlening. Deze bestaat uit risicobeoordeling, diagnostiek en eventuele maatregelen bij prik-, bijt- snij- of spataccidenten (prikaccidenten).
Zorgthuisnl heeft met VaccinatieZorg BV ook een mantel-overeenkomst gesloten voor de risico-inschatting en begeleiding van personeel na mogelijk contact of besmetting met de MRSA bacterie.

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Prikpunt/VaccinatieZorg BV.

Vilans
Met Vilans heeft Zorgthuisnl (financiële) afspraken gemaakt over de toegang en het gebruik van de zogenoemde KICK-protocollen. Voor een groot deel van onze leden is de toegang tot deze protocollen inbegrepen in het lidmaatschap. 

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Vilans

Eldermans | Geerts Advocaten
Eldermans | Geerts is een advocatenkantoor met de focus op zorg. Zorgthuisnl maakt regelmatig gebruik van hun diensten: ze verzorgen presentaties over zorginhoudelijke onderwerpen en adviseren ons in bepaalde kwesties. Ook organiseren zij elke vrijdag van 14:00 – 15:00 uur een spreekuur materiële controle, waar een zorgaanbieder kosteloos vragen kan stellen.

Zorgkaart Nederland
Met Zorgkaart Nederland zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Wij ondersteunen onze leden bij de aansluiting bij Zorgkaart Nederland. En Zorgkaart Nederland biedt ondersteuning, door geïnteresseerde zorgaanbieders te bezoeken en desgewenst een presentatie te geven over de mogelijkheden. Ook ontvangen leden van Zorgthuisnl een korting bij de aanschaf van een profielpakket.

Hier vindt u meer informatie over de Zorgkaart Nederland.

Zorg voor Beter
Zorgthuisnl is één van de partners van het Kennisplein Zorg voor Beter. Het kennisplein biedt informatie voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders over zorginhoudelijke thema’s.

Hier vindt u meer informatie over het Kennisplein Zorg voor Beter.

Caresecure
Zorgthuisnl is een overeenkomst aangegaan met Caresecure, die inhoudt dat leden tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de diensten die zij aanbieden op het gebied van privacy en de AVG. Zo kunnen leden een pakket afnemen, waarbij Caresecure o.a. de rol van Functionaris Gegevensbescherming vervult en het register van verwerkingsactiviteiten beheert.

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Caresecure

Dekra en Kiwa 
Zorgthuisnl heeft mantelovereenkomsten gesloten met twee certificerende instellingen (Dekra en Kiwa) voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Leden van Zorgthuisnl ontvangen een korting op de kosten van de audit/certificering.

Grant Thornton
Grant Thornton Nederland is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL), één van ’s werelds grootste netwerken (#6) van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met 56.000 professionals in meer dan 140 landen. Vanuit negen Nederlandse vestigingen ondersteunen 550 professionals hun klanten op het gebied van accountancy, belastingen en (financiële) adviesvraagstukken. Zorgthuisnl heeft een overeenkomst met Grant Thornton, wat o.a. inhoudt dat wij vragen van leden aan hen kunnen voorleggen voor zover ze vallen binnen het kader van de helpdesk. 

WDTM
Zorgthuisnl en WDTM, branche- en kennisorganisatie die zich bezighoudt met de bevordering van Technology Enabled Care, zorginnovatie en de verbetering en borging van integrale kwaliteit van de keten rond (woon)zorgtechnologie zijn een wederzijds lidmaatschap aangegaan om samen te werken op het gebied van innovatieve technologie in de zorg. Leden van Zorgthuisnl en van WDTM hebben toegang tot elkaars bijeenkomsten, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van technologie centraal staat. Daarnaast hebben leden van Zorgthuisnl en WDTM een gezamenlijke werkgroep Innovatie opgezet.

Voor iedereen die in de zorg werkt of zorg ontvangt is infectiepreventie belangrijk. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Richtlijnen infectiepreventie zijn daarvoor de basis in elke zorgorganisatie. Het SRI zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. De richtlijnen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers.  

https://www.sri-richtlijnen.nl/

 

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.