Onze Samenwerkingen

 

 

 

 

 

Quasir
Leden van Zorgthuisnl kunnen bij calamiteiten de ondersteuning inroepen van Quasir voor het inwinnen van advies, het stellen van vragen en het inhuren van een onafhankelijk onderzoeker calamiteiten op afroep.
Voor wat betreft de behandeling van klachten heeft Zorgthuisnl ook een contract gesloten met Quasir, waardoor er een externe klachtenfunctionaris op afroep beschikbaar is.

Onvrijwillige zorg en klachten: klachtencommissie Wzd/Wvggz
De Wet zorg en dwang (Wzd) schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. De klachtencommissie Wzd/Wvggz van Quasir behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wzd wordt verleend. De klachtencommissie Wzd/Wvggz is er niet voor andere (Wkkgz-)klachten.

Zorgthuisnl heeft een collectiviteitsabonnement bij Quasir afgesloten voor de klachtencommissie Wzd/Wvggz. Hierdoor kunnen wij deze dienst voordeliger afnemen dan wanneer een zorgaanbieder zelf een abonnement afsluit. Leden van Zorgthuisnl die onvrijwillige zorg verlenen kunnen - tegen een kleine financiële bijdrage - gebruik maken van deze externe klachtencommissie. Zorgthuisnl draagt zelf ook financieel bij aan de collectieve klachtencommissie Wzd/Wvggz. 

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Quasir. 

 

 

 

 

 

Ten Holter Noordam
Zorgthuisnl heeft met advocatenkantoor Ten Holter Noordam een overeenkomst afgesloten voor juridische hulp, als het gaat om vragen van leden. De helpdesk-medewerkers van Zorgthuisnl hebben de mogelijkheid om bij hen juridische ondersteuning te vragen. Wanneer het advocatenkantoor daadwerkelijk een dossier moet maken van de gestelde vraag, dan geldt voor Zorgthuisnl-leden een gereduceerd tarief voor de inzet en het advies door Ten Holter Noordam. Deze brochure laat zien wat de overeenkomst voor leden van Zorgthuisnl betekent. 

 

 

 

 

Stichting Zorggeschil
Zorgthuisnl is medeoprichter van stichting Zorggeschil. Met een lidmaatschap van Zorgthuisnl is een zorgaanbieder automatisch aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Stichting Zorggeschil. 

 

VvAA
Zorgthuisnl en VvAA hebben samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van verzekeren en salarisadministratie. Leden van Zorgthuisnl ontvangen van VvAA een korting op de tarieven voor de verzorging van de salaris- en personeelsadministratie.  

Hier vindt u meer informatie over de diensten van VvAA

Prikpunt/VaccinatieZorg BV
Zorgthuisnl heeft een raamcontract afgesloten met Prikpunt/VaccinatieZorg BV, dat inhoudt dat leden tegen een voordeliger tarief gebruik kunnen maken van hun dienstverlening. Deze bestaat uit risicobeoordeling, diagnostiek en eventuele maatregelen bij prik-, bijt- snij- of spataccidenten (prikaccidenten).
Zorgthuisnl heeft met VaccinatieZorg BV ook een mantel-overeenkomst gesloten voor de risico-inschatting en begeleiding van personeel na mogelijk contact of besmetting met de MRSA bacterie.

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Prikpunt/VaccinatieZorg BV.

Vilans
Met Vilans heeft Zorgthuisnl (financiële) afspraken gemaakt over de toegang en het gebruik van de zogenoemde Vilans-protocollen. Voor een deel van onze leden (afhankelijk van de omzet) is de toegang tot deze protocollen inbegrepen in het lidmaatschap. 

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Vilans

Eldermans | Geerts Advocaten
Eldermans | Geerts is een advocatenkantoor met de focus op zorg. Zorgthuisnl maakt regelmatig gebruik van hun diensten: ze verzorgen presentaties over zorginhoudelijke onderwerpen en adviseren ons in bepaalde kwesties. Ook organiseren zij elke vrijdag van 14:00 – 15:00 uur een spreekuur materiële controle, waar een zorgaanbieder kosteloos vragen kan stellen.

Zorgkaart Nederland
Met Zorgkaart Nederland zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Wij ondersteunen onze leden bij de aansluiting bij Zorgkaart Nederland. En Zorgkaart Nederland biedt ondersteuning, door geïnteresseerde zorgaanbieders te bezoeken en desgewenst een presentatie te geven over de mogelijkheden. Ook ontvangen leden van Zorgthuisnl een korting bij de aanschaf van een profielpakket.

Hier vindt u meer informatie over de Zorgkaart Nederland.

Zorg voor Beter
Zorgthuisnl is één van de partners van het Kennisplein Zorg voor Beter. Het kennisplein biedt informatie voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders over zorginhoudelijke thema’s.

Hier vindt u meer informatie over het Kennisplein Zorg voor Beter.

Caresecure
Zorgthuisnl heeft een samenwerking met Caresecure, waarbij leden gebruik kunnen maken van een Privacy Officer of een Functionaris Gegevensbescherming (FG) op afroep. Zij kunnen indien gewenst adviseren en ondersteunen op vraagstukken en beleid rondom privacy en gegevensbescherming.  

Hier vindt u meer informatie over de diensten van Caresecure

Dekra en Kiwa 
Zorgthuisnl heeft mantelovereenkomsten gesloten met twee certificerende instellingen (Dekra en Kiwa) voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Leden van Zorgthuisnl ontvangen een korting op de kosten van de audit/certificering.

WDTM
Zorgthuisnl en WDTM, branche- en kennisorganisatie die zich bezighoudt met de bevordering van Technology Enabled Care, zorginnovatie en de verbetering en borging van integrale kwaliteit van de keten rond (woon)zorgtechnologie zijn een wederzijds lidmaatschap aangegaan om samen te werken op het gebied van innovatieve technologie in de zorg. Leden van Zorgthuisnl en van WDTM hebben toegang tot elkaars bijeenkomsten, waarbij de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van technologie centraal staat. Daarnaast hebben leden van Zorgthuisnl en WDTM een gezamenlijke werkgroep Innovatie opgezet.

Voor iedereen die in de zorg werkt of zorg ontvangt is infectiepreventie belangrijk. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Richtlijnen infectiepreventie zijn daarvoor de basis in elke zorgorganisatie. Het SRI zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. De richtlijnen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers.  

https://www.sri-richtlijnen.nl/

 

              

Qrown Quality / Qrown Support 

Qrown kan u ondersteuning en advies geven op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Dit doen zij o.a. door het ontzorgen bij het behouden en het behalen van de benodigde certificeringen. Leest u hier het aanbod voor de leden. 
Buro Klix 
Buro Klix ontzorgt en helpt u met alles op het gebied van beleid, kwaliteit en organisatie. Hierdoor houdt u tijd over om de beste zorg te bieden. Leest u hier wat Buro Klix voor u kan betekenen. 
DEB.nl
Zorgthuisnl is partner van het platform DEB.nl waarop ondernemers informatie en handige tips kunnen vinden op het gebied van energiebesparing.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.