Voordelen lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van Zorgthuisnl, profiteert uw organisatie van de vele voordelen van het lidmaatschap, waaronder:

 • Helpdesk 5 dagen per week bereikbaar voor al uw vragen;
 • Wekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie;
 • Website met grote kennisbank vol informatie en model-documenten;
 • Aansluiting bij erkende Geschilleninstantie en beschikbaarheid van klachtenfunctionaris op afroep;
 • Een ruim aanbod van bijeenkomsten en trainingen;
 • Een digitale leeromgeving met breed e-learningaanbod;
 • Diverse kortingen bij samenwerkingspartners (zoals Zorgkaart Nederland, Vilans protocollen, Klachtencommissie WZD, accreditatiebureaus, juridisch advies, prikaccidenten, privacy deskundigen, verzekeringen & salarisadministratie).
 • Een breed netwerk en goede contacten met collega-zorgondernemers;
 • Inspraak en invloed op landelijke overlegtafels, waaronder afsluiting van de CAO;
 • Zichtbaarheid van uw organisatie op onze landelijke website;

 

Waarom lid worden bij Zorgthuisnl?

Beïnvloeding
Zorgthuisnl is dé specialist en belangenbehartiger voor zorg thuis.  
Zorgthuisnl voert lobby voor de belangen van uw organisatie bij verschillende stakeholders, zoals ministeries, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, cliënt– en patiëntorganisaties, beroepsverenigingen en bonden. Bij Zorgthuisnl is zorg (zoals) thuis het uitgangspunt. Door een lidmaatschap bij Zorgthuisnl vergroot u onze impact.

Netwerk voor ondernemers
Samen met haar leden vormt Zorgthuisnl een stevig netwerk. Door Zorgthuisnl komt u in contact met andere leden en partijen die voor uw organisatie van belang zijn. Bij Zorgthuisnl telt elk lid evenveel mee. In ons netwerk kunt u kennis en ervaringen opdoen en delen, bijvoorbeeld tijdens de vele inhoudelijke bijeenkomsten, die wij organiseren. Vrijwel zonder uitzondering zijn bijeenkomsten, trainingen en cursussen voor leden gratis toegankelijk.

Innovatie
Zorgthuisnl is er voor ondernemers. Uw ondernemersgeest koesteren wij en bewaken wij. Wij bevorderen randvoorwaarden zodat uw organisatie kan groeien, zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig. Zorgthuisnl bekijkt uitdagingen vanuit meerdere perspectieven. Wij bedenken, samen met u en andere leden, innovatieve oplossingen. Die oplossingen implementeren wij vervolgens graag, via projecten en programma’s.

Persoonlijk contact
Zorgthuisnl heeft een professioneel en compact bureau dat snel schakelt. Wij vinden persoonlijk contact essentieel. Wij willen weten wat er bij u speelt zodat wij daarmee aan de slag kunnen. Medewerkers van Zorgthuisnl komen regelmatig op werkbezoek zodat u ons kunt vertellen wat voor u belangrijk is.

Ontzorging
Als lid van Zorgthuisnl kunt u altijd een beroep doen op de Helpdesk en de online kennisbank. De Helpdesk werkt snel. Doorgaans kunnen we u direct van dienst zijn. Bij complexere vraagstukken schakelen wij externe experts en juristen in, om u optimaal te kunnen ondersteunen.
Via Zorgthuisnl weet u zich verzekerd van toegang tot zorgprotocollen. Als lid kunt u gebruik maken van een landelijk netwerk van professionele klachtenfunctionarissen van stichting Quasir, bent u aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil, kunt u wanneer dat nodig is snel een beroep doen op een netwerk van voorzitters bij een calamiteitenonderzoek, kunt u tegen aantrekkelijk voorwaarden een functionaris gegevensbescherming inhuren en/of gebruik maken van een op maat gemaakt pakket dat voldoet aan alle eisen van de privacywetgeving.
Contributie 2023

Opbouw contributie 2023

Zorgthuisnl is een vereniging zonder winstoogmerk.

Ter bekostiging van de activiteiten die Zorgthuisnl voor haar leden verricht, wordt contributie geheven.
De grondslag voor de berekening van de contributie wordt gerelateerd aan de relevante som der bedrijfsopbrengsten van de zorgorganisaties, die direct of indirect door het lid worden beheerd en alle zorgorganisaties waarover het lidmaatschap zich uitstrekt.

Om de bepaling van de contributie mogelijk te maken wordt door middel van de (geconsolideerde) jaarrekening het contributiebedrag bepaald. Via een staffel wordt bepaald in welke categorie uw som der bedrijfsopbrengsten valt en hieruit wordt de gehele contributie voor het jaar bepaald.

In januari van het jaar ontvangt u een factuur die is gebaseerd op de som der bedrijfsopbrengsten van T-2, in september van het jaar volgt de herberekening gebaseerd op de som der bedrijfsopbrengsten van T-1. Indien nodig volgt hieruit een aanvullende factuur.

De staffel voor 2023 is als volgt:

 

Karin Scheffer

ThuiszorgInHolland Zorgthuisnl maakt zich daadwerkelijk hard voor de specifieke belangen van Wmo-dienstverleners. Dat is, in de huidige zorgmarkt, zeer uitzonderlijk. Ga zo door!

Word lid van Zorgthuisnl en profiteer van

 • Uitgebreide kennis over de branche
 • Ongelimiteerd advies op diverse vraagstukken
 • Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie of direct lid worden?

Vraag nu een kennismakingspakket aan of schrijf u gelijk in voor een lidmaatschap.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.