Visie

“Zo lang mogelijk thuis wonen, ook als je zorg nodig hebt”,
is de basis van ons bestaan.

Al lang voordat dit regeringsbeleid werd stonden onze leden pal achter de gedachte dat zorg thuis de voorkeur heeft: laagdrempelig, in je eigen omgeving, samen met je eigen netwerk en ook nog eens met lagere kosten voor de maatschappij.

Keuzevrijheid
Wij vinden dat de zorgvrager de regie moet hebben en dat de zorgverlener zoveel mogelijk rekening moet houden met zijn mogelijkheden en wensen. Vrije zorgvraag van de cliënt dus, ongeacht waar mensen verblijven en wat de wijze van financieren is. Keuzevrijheid raakt ook het wezenskenmerk van de ondernemer: goede zorg vergroot de kans op nieuwe cliënten.

De bevolking groeit en vergrijst, terwijl verzorgingshuizen zijn verdwenen en de verpleeghuiscapaciteit stagneert. De noodzaak van zorg thuis neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is thuiszorg veel complexer geworden, met grote risico’s én kansen voor kwaliteit, kosten, inkomsten en werk. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en daadkracht op brancheniveau.

Wij vinden het belangrijk dat de voorwaarden om te ondernemen en te werken in de zorg worden ingericht op grond van keuzevrijheid en kwaliteit. Wij zoeken voor onze leden naar mogelijkheden om de voorwaarden te verbeteren en de toegevoegde waarde van de zorg thuis (menselijke maat) zichtbaar te maken.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.