Persbericht

Corona meerkostenregeling 2020

In januari heeft Zorgthuisnl per brief bezwaar gemaakt tegen de corona meerkostenregeling 2020 van zorgverzekeraars. In het hier uit voortvloeiende overleg tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorgthuisnl, zijn beide partijen niet nader tot elkaar gekomen.

Zo acht ZN het onderscheid tussen kleine en grote aanbieders legitiem. Grote aanbieders hebben middels de hardheidsclausule de mogelijkheid om hun daadwerkelijke gemaakte meerkosten bij de zorgverzekeraar te declareren; dit in tegenstelling tot kleine aanbieders. ZN geeft aan deze tweedeling in hun regeling niet te willen aanpassen. Zorgthuisnl vindt dit onbegrijpelijk, mede nu uit de financiële gegevens van hun achterban blijkt dat de meerkostenvergoeding vanuit zorgverzekeraars volstrekt ontoereikend is. Iedere zorgorganisatie is het afgelopen jaar hard geraakt door corona, klein of groot. Hierbij hoort een reële vergoeding voor alle aanbieders voor de gemaakte meerkosten, aldus Zorgthuisnl.

Voor het opstellen van financiële compensatieregelingen voor 2021 (we zitten immers nog middenin de pandemie) is ZN tot nu alleen bereid om het gesprek aan te gaan over het inrichten van compensatieregelingen voor grote aanbieders. ZN lijkt hiermee toe te werken naar een ‘shake out’ van kleine aanbieders, die straks de extra kosten vanwege corona en het ontbreken van een reële vergoeding, niet meer kunnen opbrengen. De uitspraak van het kabinet dat zorgaanbieders geen financiële schade mogen ondervinden van de coronacrisis, lijkt aan zorgverzekeraars voorbij te zijn gegaan.

In plaats van iedere aanbieder de mogelijkheid te bieden om zijn daadwerkelijke meerkosten te kunnen declareren (dit kan wel in de WLZ en WMO) vraagt ZN aan Zorgthuisnl om bewijslast aan te leveren dat de voorgestelde ex-ante vergoeding van 0,8% van de omzet 2020 ontoereikend is. Zorgthuisnl is hiertoe bereid, mits ZN op voorhand met duidelijke vervolgstappen komt, wanneer blijkt dat de vergoeding ontoereikend is. Een duidelijk antwoord hierop van ZN blijft uit. In plaats daarvan blijft ZN volharden in hun opstelling dat op macro niveau de vergoeding van de meerkosten niet meer dan 0,8% mag bedragen. Hierbij doen zij geen recht aan de daadwerkelijke gerealiseerde kosten door aanbieders, maar blijven zij vasthouden aan de resultaten van het Gupta onderzoek; uitgevoerd aan het begin van de coronacrisis en gebaseerd op modelberekeningen. Zorgthuisnl beraadt zich op vervolgstappen.  

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.