Nieuws

Zorgthuisnl stuurt brief naar alle gemeenten omtrent Wet Bibob in het sociaal domein

Zorgthuisnl heeft in samenwerking met de Wmo commissie een brief opgesteld richting alle gemeenten omtrent de toepassing van Wet Bibob in aanbestedingsprocedures. Door leden van de Wmo commissie is vastgesteld dat het uitvoeren van een Bibob-onderzoek het aan populariteit lijkt te winnen in het sociaal domein. De Wet Bibob stelt Nederlandse overheidsinstanties in staat de integriteit van bestuursleden en aandeelhouders van bedrijven te toetsen. Hierdoor kunnen deze overheidsinstanties voorkomen dat personen met een crimineel verleden betrokken raken bij activiteiten die onder de wet vallen, zoals in dit geval de Wmo. Een Bibob-onderzoek is een middel welke ingezet kan worden wanneer er sprake is van gerede twijfel, echter merken we op dat die gerede twijfel in veel gevallen niet wordt onderbouwd en iedere aanbestedende partij aan een Bibob-onderzoek wordt onderworpen. De toepassing van Wet Bibob is naast een behoorlijke administratieve last ook een inbreuk op privacy van bestuursleden/aandeelhouders en niet proportioneel in deze context. Deze standpunten hebben wij uiteengezet in een brief met de oproep aan gemeenten (mochten ze voornemens zijn Wet Bibob te implementeren) zich hier nogmaals over te beraden. We brengen dit onderwerp ook nog steeds ter sprake in gesprekken met de VNG en VWS. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.