Nieuws

Samen werken aan een toekomstbestendige eerstelijnszorg

De visie eerstelijnszorg 2030 is officieel vastgesteld. Betrokken partijen, waaronder Zorgthuisnl, hebben de visie ondertekend. Met de uitvoering van deze visie kan een sterke eerstelijnszorg worden neergezet die we nodig hebben om iedereen in Nederland de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft, nu en in de toekomst. De visie moet bijdragen aan het bieden van gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dit vraagt om een gezamenlijke beweging waarin de betrokken partijen werken aan het vernieuwen van de eerste lijn en het versterken van de organisatie hiervan. Dit vraagt een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De visie eerstelijnszorg past binnen de afspraken die zijn gemaakt binnen het Integraal Zorgakkoord. Klik hier voor een visualisatie van de eerstelijnsvisie 2030.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.