Nieuws

Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop zorgverzekeraars, zorgkantoren en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken. Zorgthuisnl is betrokken geweest en heeft vanuit en namens leden input gegeven over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Inmiddels is het rapport gepubliceerd. In het rapport komt de, vaak moeizame, relatie met de zorgverzekeraar goed naar voren en wordt gesteld dat meer kennis van elkaars werelden kan bijdrage aan meer begrip en betere samenwerking. Ook worden aanbieders van cultuurspecifieke zorg gestimuleerd om krachten te bundelen. Vanuit Zorgthuisnl zijn we dit al gestart door het oprichten van de Coƶperatie Zorgthuis Balie. Hoewel niet specifiek gericht op cultuurspecifieke organisaties vindt hier een krachtenbundeling plaats die ook op dit thema kan helpen.
Daarnaast zijn we voornemens om over het onderwerp cultuursensitieve zorg in het najaar een bijeenkomst te organiseren.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.