Nieuws

Reactie Zorgthuisnl op wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

In onze reactie op de internetconsultatie betogen wij dat de doelstelling van het wetsvoorstel niet correspondeert met de inhoud van het wetsvoorstel. Veel aanbieders in de wijkverpleging willen nu al graag een contract, maar krijgen vaak een standaardafwijzing van de zorgverzekeraar op een contractaanvraag. Er zijn al voldoende mogelijkheden voor zorgverzekeraars om aan het roer te gaan staan en meer te gaan contracteren. Zorgverzekeraars hebben naast vrijheid van contractering ook een zorgplicht. Het ontbreekt op dit moment echter aan goed toezicht of de zorgverzekeraar voldoende zorg inkoopt om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen. Het wetsvoorstel heeft een aantal negatieve consequenties waarvoor de wetgever nu onvoldoende oog heeft:

  • De machtspositie van de zorgverzekeraar in de contractering wordt verder versterkt.
  • Niet-gecontracteerde aanbieders hebben geen bestaansmogelijkheid meer.
  • Geen keuzevrijheid meer voor lagere inkomens
  • Het wetsvoorstel biedt de verzekerde onvoldoende tot geen mogelijkheden om aan te tonen dat de hoogte van de eigen bijdrage een hinderpaal vormt.

Kortom, dit wetsvoorstel ziet uitsluitend toe op het onaantrekkelijk en onmogelijk maken van de positie van (deels) niet-gecontracteerde aanbieders. Waarborgen om de contractering daadwerkelijk te bevorderen, ontbreken in het wetsvoorstel.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.