Nieuws

Onderzoek praktijkvariatie indicatiestelling

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het onderzoek naar praktijkvariatie in de indicatiestelling. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar gecontracteerde aanbieders in de provincies Zeeland, Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, en naar niet-gecontracteerde aanbieders uit alle provincies.  
Er is veel aandacht voor de indicaties die wijkverpleegkundigen stellen en de verschillen hiertussen. Door de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 wordt een eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen als essentieel gezien. Op dit moment wordt op landelijk niveau onderzoek gedaan naar praktijkvariatie in de indicatiestelling in de wijkverpleging. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht, Hogeschool Utrecht en het Nivel. In de informatiebrochure en wervingsbrief leest u meer over de aanleiding en doel van het onderzoek en wat er van deelnemende organisaties wordt verwacht.
Voor het aanmelden van uw organisatie voor het onderzoek, of bij aanvullende vragen, kunt u contact opnemen met José van Dorst van de Universiteit van Maastricht - j.vandorst@maastrichtuniversity.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.