Nieuws

Deelname gevraagd aan onderzoek kosten en baten opleiden wijkverpleging

Bureau SEO is gevraagd onderzoek te doen naar de kosten en baten van opleiden in de wijkverpleging. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bestaat uit een enquête onder werkgevers. Hiermee wil SEO de kosten en baten voor werkgevers van het opleiden van leerlingen in de Zvw-wijkverpleging achterhalen. Wij willen u vragen deel te nemen aan de enquête. De begeleidende brief bij de enquête van bureau SEO leest u hier.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer één uur. Bij elke vraag heeft u de mogelijkheid om deze over te slaan, mocht u het antwoord niet (direct) kunnen geven. De enquête is in Word-format in te zien; hiermee kunt u de te beantwoorden vragen al inzien en intern afstemmen en voorbereiden.
De door u ingevulde gegevens zijn van groot belang voor het onderzoek. De onderzoeksresultaten dienen als belangrijke input voor de discussie over een nieuwe structurele financiering voor opleiden in de wijkverpleging. Daarmee raakt het onderzoek direct aan de opleidingsfunctie van uw organisatie en hoe deze in de toekomst gefinancierd wordt. Hoe hoger de respons, hoe representatiever de onderzoeksresultaten zijn. We hopen daarom dat u wilt meewerken.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.