Onze leden

MIJ (MOB - Internos)

MOB en Internos zijn zusterorganisaties die werkzaam zijn in respectievelijk Rotterdam/Amstelveen en Drechtsteden/Ridderkerk. In alle gebieden leveren we Begeleiding Individueel, Huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging en MPT/VPT.

In Rotterdam beschikken we over 4 locaties voor geclusterde VPT voor bepaalde doelgroepen (laag inkomen/de Chinese doelgroep / Moslims en Afro-Caribische doelgroep). De locaties varieren van 23 apartementen tot 40 apartementen.

Verder zijn we lid van Conforte, de branche-organisatie voor VVT instellingen in Rotterdam. VVT Alliantie Waardenland en van Drechtzorg, het samenwerkingverband tussen alle zorgorganisaties in Waardenland (o.a. Dordrecht en Zwijndrecht).

Hoofdvestigingsadres

Graaf Florisstraat 45

3021 CC ROTTERDAM

+31 10 4760818

info@mob.nu

www.internosthuiszorg.nl

Zorgtype

Zvw - MSVT

Zvw - VP

Zvw - Oproepbare PV

Zvw - Oproepbare VP

Zvw - Gespecialiseerde VP

Zvw - Indicatiestelling

Zvw - Casemanagement dementie

Zvw - PGB

Wmo - HH

Wmo - PV

Wmo - Begeleiding individueel

Wlz - VPT

Wlz - MPT

Wlz - PTZ

Zorggebied(en)

Regio('s): Noord-Holland, Zuid-Holland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.