Blogs en publicaties

Ruim 70% van de zorgaanbieders ervaart knelpunten bij implementatie van de Wet zorg en dwang

Naar aanleiding van signalen van onze leden over onduidelijkheden betreffende de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben wij samen met de brancheverenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners en Spot - verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders - een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van de wet. De coalitie heeft in mei 2021 een vragenlijst uitgezet onder al haar leden. Deze leden zijn (kleinschalige) zorgaanbieders die werken met uiteenlopende doelgroepen en zorgaanbod. Allemaal ervaren zij knelpunten bij de implementatie van de Wzd.

Naar aanleiding van signalen van onze leden over onduidelijkheden betreffende de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben wij samen met de brancheverenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners en Spot - verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders - een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van de wet. De coalitie heeft in mei 2021 een vragenlijst uitgezet onder al haar leden. Deze leden zijn (kleinschalige) zorgaanbieders die werken met uiteenlopende doelgroepen en zorgaanbod. Allemaal ervaren zij knelpunten bij de implementatie van de Wzd.

Een opvallend punt is dat op dit moment slechts 4% heeft aangegeven de Wzd toe te passen en aan de voorwaarden te kunnen voldoen. 13% geeft aan de Wzd toe te passen maar heeft moeite om aan de voorwaarden te voldoen. 23% geeft aan dat ze zich aan het voorbereiden zijn om de Wzd toe te gaan passen, maar passen deze op dit moment nog niet toe.

“Er dient veel geregeld te worden, waardoor het voor ons als kleine zorgorganisatie gemakkelijker is om deze zorg dan over te dragen aan een andere zorgorganisatie.”

Bijna de helft van de bevraagde zorgaanbieders kiest er bewust voor om geen onvrijwillige zorg te leveren. De reden daarvoor is dat het niet past binnen het huidige zorgaanbod en de visie van waaruit gewerkt wordt. Daarnaast zijn er zorgaanbieders die de keuze hebben gemaakt om onvrijwillige zorg als uitsluitingscriterium te hanteren, omdat zij niet kunnen voldoen aan de wettelijke voorwaarden van onvrijwillige zorg.

Uit de rapportage blijkt dat er een aantal knelpunten vaak naar voren komt:

  • Er is kennis, maar het kan beter.
    Een groot gedeelte van de ondervraagden geeft aan hun kennis over de Wzd graag te willen verbeteren. Ze missen op dit moment voldoende kennis in hun organisatie.
  • Er zijn twijfels over het invullen van de rollen in het stappenplan: wie, wat, waar? Zorgorganisaties ervaren onduidelijkheid over de rollen binnen het stappenplan en de beschikbaarheid van de functionarissen voor het invullen van deze rollen (zoals de Wzd-functionaris en onafhankelijke deskundigen). De meeste (kleinschalige) aanbieders hebben niet de vereiste professionals in dienst of hebben problemen om deze extern te vinden. Als oorzaak daarvoor wordt genoemd dat het niet lukt om beschikbare deskundigen te vinden en dat er geen middelen zijn om deze deskundigen te bekostigen.
  • Samenwerking is gering of onbekend hoe hier invulling aan te geven.
    Het valt op dat organisaties op dit moment nog niet of weinig samenwerken op het gebied van de Wzd. Daarnaast geeft een aantal organisaties aan niet te weten met welke partners ze kunnen samenwerken

Bent u benieuwd naar de bevindingen en vervolgacties die de coalitie naar aanleiding van het onderzoek heeft opgesteld? Lees dan het Rapport Knelpunten Wet zorg en dwang binnen de intra- en extramurale zorg bij kleinschalige zorgaanbieders
Voor vragen of opmerkingen over het rapport kunt u contact opnemen met Anne Rietveld via anne.rietveld@zorgthuisnl.nl 

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.