Persbericht

Vakbonden en werkgevers thuiszorg en verpleeghuiszorg vragen steun Kamerleden voor oproep in manifest ‘De medewerker op 1’

De medewerker in de VVT moet op één staan. Vakbonden en werkgevers hebben de afgelopen periode de handen ineengeslagen om van de verpleeghuis- en thuiszorg een sector te maken waar het aantrekkelijk is om in te werken. Het manifest: ‘De medewerker op 1’, ondertekend door ActiZ, CNV, FBZ, FNV, NU’91, en Zorgthuisnl, doet een oproep aan de overheid om mee te werken aan de omslag die nodig is. Het manifest wordt op 17 januari aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Manifest roept overheid op om mee te werken aan omslag
De vakbonden en werkgevers in de VVT hebben de handen ineengeslagen en pleiten in het manifest ‘De medewerker op 1’ voor acht punten. Er is structureel meer geld nodig om goede salarissen te kunnen bieden. Daarnaast gaat het onder meer ook om kostendekkende tarieven, het aanpakken van administratieve lasten en het laten lonen van meer werken.

Vakbonden en werkgevers kunnen de omslag niet alleen maken. Er is 1 miljard euro en hulp nodig van de landelijke politiek, financiers van zorg en toezichthouders. Daarom overhandigen zorgmedewerkers en zorgbestuurders gezamenlijk op 17 januari het manifest aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De dag erop bespreken de Kamerleden over arbeidsmarktbeleid in de zorg met minister Helder (VWS).

Meer werk dan medewerkers
Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen dat zorg nodig heeft harder dan het aantal zorgmedewerkers. Het is voor zorgorganisaties elke dag opnieuw een puzzel om cliënten passende zorg te bieden en roosters rond te krijgen. Dit merken zorgmedewerkers nu al dagelijks:  50% van de zorgprofessionals vindt de werkdruk te hoog.

Het roer moet om in de sector: De medewerker op 1!
Als niets verandert kunnen de thuis- en verpleeghuiszorg (de VVT) niet aan de zorgvraag blijven voldoen. De thuiszorg en verpleeghuizen moeten plekken zijn waar het fijn is om te werken. Een sector, waarin medewerkers een goede arbeidsvoorwaarden en een juiste beloning krijgen, werken in een gezond en veilig werkklimaat en inspraak hebben bij beslissingen die binnen hun organisatie worden gemaakt. Vakbonden en werkgevers werken hieraan, helpt de politiek mee?

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.