Persbericht

Persbericht CAO VVT

Werknemers en werkgevers in de VVT hebben afgesproken alles op alles te zetten om snel een cao af te sluiten. De omstandigheden waarin de afspraken moeten worden gemaakt zijn heel lastig.

Persbericht CAO VVT

Werknemers en werkgevers in de VVT hebben afgesproken alles op alles te zetten om snel een cao af te sluiten. De omstandigheden waarin de afspraken moeten worden gemaakt zijn heel lastig.

De sector staat onder grote druk. Financiers van wijkverpleging en de WMO knijpen op de middelen. Dat heeft tot gevolg dat de tarieven te laag zijn. Daardoor kunnen organisaties en professionals onvoldoende zorg leveren. Te weinig geld en te weinig mensen zorgen ervoor dat de kwaliteitsstandaarden onder druk staan. Dit bepaalt de mogelijkheid om goede arbeidsvoorwaarden te maken. Zorginstellingen moeten voortdurend onderhandelen over de tarieven van zorg.
Toch willen wij een ultieme poging doen om tot een passend pakket van arbeidsvoorwaarden te komen. Loon, werkdruk en bereikbaarheid, grotere en vaste contracten, uitwerking van afspraken uit het pensioenakkoord en naleving van de cao moeten daar in elk geval deel van uitmaken.

Op 9 oktober gaan werkgevers en werknemers in gesprek om tot een passend en
samenhangend pakket te komen.

Toelichting:
Vanuit Zorgthuisnl hebben we de afgelopen jaren in toenemende mate signalen
afgegeven dat de ontwikkeling in de tarieven niet voldoende is om zorgaanbieders in staat te stellen het goed werkgeverschap in de zorg in te vullen. Zoals bekend neemt de krapte op de arbeidsmarkt inmiddels dramatische vormen aan. Steeds vaker zien aanbieders van zorg geen gelegenheid meer om kwetsbare mensen in zorg te nemen, simpelweg omdat het hen aan menskracht ontbreekt. De gehele zorgketen stokt daarmee en mensen blijven zo onnodig verstoken van een passend zorgaanbod op hun zorgvraag.

In de laatste jaren is dit vraagstuk door Zorgthuisnl veelvuldig bij de landelijke en lokale politiek aan de orde gesteld. De werkwijze van de financiers in de zorg staat goed werkgeverschap in de weg en draagt zo niet bij aan de aantrekkingskracht van de sector. Het sturen op financiƫle middelen door financiers in plaats van sturen op goede zorg maakt het behoud van medewerkers in de zorg steeds ingewikkelder. Voor Zorgthuisnl verdient dit vraagstuk de hoogste urgentie.

Zorgthuisnl heeft onder andere binnen het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging (HLA), nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de arbeidsmarktproblematiek en de dagelijkse praktijk van tariefvorming bij zorgverzekeraars die daar geen rekening mee lijkt te houden. De oproep om de maatschappelijke verantwoordelijk van zorgverzekeraars ook in de tarieven tot uitdrukking te brengen, is technisch vormgegeven binnen het HLA, door de afspraak dat de zogenaamde OVA-ruimte 1-op-1 wordt doorgegeven. In de praktijk komt daar door alle afslagpraktijken van de verzekeraars niets van en houden de geboden tarieven nu jaar na jaar, geen gelijke tred met de arbeidsmarktontwikkelingen. De wig tussen tarief en loonkosten wordt daarmee weer groter, en maakt daarmee de mogelijkheden van zorgaanbieders kleiner om in te zetten op goed werkgeverschap zoals onder andere het behoud van personeel.

Dit vraagstuk heeft de laatste tijd centraal gestaan in de gesprekken tussen de
werkgevers en werknemersorganisaties. Voor alle partijen in de coalitie Cao-VVT is het evident dat een herstel van de arbeidsmarkt en het behouden van goede kwaliteit van zorg, begint aan de voorkant van het stelsel; namelijk daar waar de tarieven worden bepaald waartegen het zorgwerk verricht dient te worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.