Persbericht

Gefaseerde opening verpleeghuizen

Op 20 maart is besloten om de verpleeghuizen in ons land tijdelijk te sluiten voor bezoek van buitenaf. Dit is een harde en vergaande maatregel geweest die nodig was om de kwetsbare ouderen in ons land te beschermen. Gelukkig hebben we sinds 25 mei hier gefaseerde versoepelingen in aan kunnen brengen bij verpleeghuizen waar geen sprake was van COVID-19. We zien dat het steeds beter gaat, maar zullen er met elkaar voor moeten waken dat we niet té snel té veel willen en daarbij onnodige risico’s nemen.

Versoepeling waar mogelijk

Inmiddels werken verpleeghuizen hard om in gefaseerde stappen steeds meer bezoek en vrijheden, zoals buiten wandelen, toe te staan. Nu we landelijk, maar ook binnen verpleeghuizen, zien dat het aantal besmettingen afneemt en randvoorwaarden, zoals beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en testen beter ingericht zijn, is goed om te kijken of en waar we de versoepeling kunnen versnellen. De bezoekregeling biedt deze ruimte en wij roepen ook alle organisaties op deze ruimte zo veel als mogelijk te benutten.  Hierin moet een balans worden gezocht tussen de kwaliteit van leven en de veiligheid, van zowel de bewoners, diens familie als de medewerkers van de organisatie. Bij de ene locatie kan dit sneller gaan dan bij de andere, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Randvoorwaarden

Om veilig en verantwoord open te kunnen zijn enkele randvoorwaarden essentieel. De landelijke uitbreiding van de testcapaciteit en de grotere beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen maakt dat belangrijke randvoorwaarden op het gebied van veiligheid nu beter ingevuld zijn. Maar ook dan blijft het belangrijk dat wanneer er weer meer mensen in het verpleeghuis komen, de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. Daarnaast leven bewoners in het verpleeghuis vaak in groepsverband. Belangrijk is dat iedereen zich veilig kan blijven voelen, ook de medewerkers in het verpleeghuis. Verpleeghuisorganisaties zullen hierover samen met de cliëntenraad en zorgprofessionals heldere afspraken moeten maken die recht doen aan zowel de veiligheid als de kwaliteit van leven.

 Risico

Versoepeling van de bezoekregeling, in combinatie met versoepeling van alle landelijke maatregelen, brengt het risico met zich mee van nieuwe besmettingen en een mogelijke tweede golf van COVID-19 in verpleeghuizen. De kwetsbare ouderen in een verpleeghuis lopen een hoger risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit moeten we gezamenlijk zo veel mogelijk zien te voorkomen. Toch dienen we ons ervan bewust te zijn dat nieuwe besmettingen in het verpleeghuis, met de huidige versoepelingen, niet geheel tegen te gaan zijn. Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en samen deze verantwoordelijkheid te dragen. Hoewel de landelijke cijfers een daling laten zien, zijn er afgelopen week ook nieuwe besmettingen in verpleeghuislocaties geconstateerd. Telkens als we de versoepeling uitbreiden zullen we met elkaar de afweging moeten maken welke risico’s we daarbij accepteren.    

In het hele land de verpleeghuizen weer ‘volledig open’ is naar ons idee nog te vroeg, ‘intelligent open’ kan wel. Laten we daar met elkaar zorg voor dragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.