Persbericht

Algemene ledenvergadering SPOT wijst fusie tussen SPOT en Zorgthuisnl af

Al ruim een jaar zijn de besturen van SPOT en Zorgthuisnl intensief in gesprek met elkaar om een mogelijke samengaan met ingang van 1 januari 2024 te onderzoeken. Als opmaat hier naartoe fungeert het bureau van Zorgthuisnl al met ingang van dit jaar als branchebureau voor de leden van SPOT.

Op 22 juni jl. heeft SPOT aan haar Algemene ledenvergadering (Alv) de vraag voorgelegd of zij instemmen met een samengaan van de verenigingen per 1 januari 2024. De Alv heeft niet ingestemd met de fusie. Op 27 juni hield Zorgthuisnl haar Alv en met kennis van deze uitslag haar leden ingelicht en meegenomen in het traject van de afgelopen maanden. Een stemming heeft niet meer plaatsgevonden.

Beide besturen zijn met de beste intenties en optimisme de gesprekken over de samenwerking en samenvoeging aangegaan. In het proces tot samenvoeging werden beider verenigingen bijgestaan door een extern bureau. Aan de hand van deze gesprekken werden kansen en bedreigingen voor een fusie nader in kaart gebracht. Helaas blijken er onoverbrugbare verschillen van inzicht inzake de governance en besturing van de nieuw op te richten vereniging te bestaan.

Verenigingen spreken de wens uit om met elkaar in dialoog te blijven en om op inhoudelijke dossier de gezamenlijke belangen te dienen, waarbij tevens sprake is van eigen identiteit en koers.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.