Nieuws

Bezuinigingen Wlz blijven staan

Vorige week werden we onaangenaam verrast door de boodschap van de minister dat geplande bezuinigingen in de Wlz toch blijven staan, ondanks herhaaldelijke oproepen om deze terug te draaien. In het coalitieakkoord stonden 3 bezuinigingsmaatregelen beschreven. Vorig jaar werden voor het jaar 2024 twee van deze maatregelen (meerjarige contracten en doorontwikkeling kwaliteitskader) teruggedraaid. In de kamerbrief van 15 april jl. geeft de minister aan dat dit alleen voor 2024 gold en de bezuinigingen vanaf 2025 wel worden doorgezet. Daarnaast is de minister voornemens de NZa een aanwijzing te geven op een structurele korting van €170 miljoen op Wlz-behandeling. Dit komt neer op een bezuiniging van 600 miljoen per 2025.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.