Werkgeverszaken & arbeidsmarkt

Zzp'ers

Op grond van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (dba) is met de Belastingdienst door Zorgthuisnl een modelovereenkomst opgesteld voor het inzetten van een zzp’er voor zorg in natura. Inmiddels is de handhaving opgeschort tot 2020. Minister Koolmees heeft tijd nodig om de (afwezigheid van een) gezagsrelatie werkgever-werknemer opnieuw te duiden en voor het formuleren van de wet waarmee de Wet dba wordt vervangen. 

Zorgthuisnl maakt deel uit van de veldpartijen die de minister in dit verband consulteert. Op die manier is de inbreng van zorgaanbieder als opdrachtgever gewaarborgd.  Voor dit onderwerp functioneert binnen Zorgthuisnl eveneens een ledencommissie. Door hierin te participeren, heeft het lid rechtstreeks invloed op de inhoudelijke inbreng van Zorgthuisnl bij landelijke partijen als ministeries en de Belastingdienst.  

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.