Werkgeverszaken & arbeidsmarkt

Personeelsbeleid

Bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het de vraag hoe de zorgaanbieder voorziet in de behoefte aan (goed opgeleid) personeel van cruciaal belang binnen het personeelsbeleid.

Personeelsbeleid is te omschrijven als het geheel aan maatregelen en instrumenten dat zich richt op de factor arbeid en de arbeidsrelatie, gericht op het halen van de doelstellingen die de organisatie geformuleerd heeft. Het moet medewerkers in staat stellen optimaal bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen, de maatschappelijke doelstellingen en de doelstellingen van de individuele medewerker.

Op operationele niveau gaat het om o.a. werving en selectie, beloning, opleiding en ontwikkeling, functiewaardering; op een meer strategisch niveau gaat het over de afstemming tussen strategie, structuur, cultuur en personeel, waarbij ook de (arbeids)markt, concurrentiekracht, kwaliteit van de geboden zorg en de continuïteit van de organisatie van belang zijn.

Zorgthuisnl biedt via (lunch)bijeenkomsten (Broodje bij de branche), handige checklist en modellen ondersteuning aan de leden op het gebied van personeelsbeleid. Via onze samenwerkingspartners kunnen we onze leden ook juridische ondersteuning aanbieden.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.