Werkgeverszaken & arbeidsmarkt

CAO VVT

Zorgthuisnl vindt het belangrijk dat er goede arbeidsvoorwaarden gelden voor zorgverleners. Zorgthuisnl en ActiZ zijn de werkgeverspartijen die de cao voor 400.000 medewerkers in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) afsluiten. We gaan daarvoor aan tafel met CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91.
De cao bevat landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, verschillende soorten vergoedingen, pensioenopbouw en verlof.

In het protocol bij de cao leest u een pakket afspraken die sociale partners gezamenlijk oppakken gedurende de looptijd. De cao is een complex geheel van bepalingen en voorschriften. Voor de leden van Zorgthuisnl hebben we daarom een helpdesk waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Het is onze gewoonte om (uiterlijk) de volgende dag een antwoord te formuleren. Op het ledengedeelte van de website zijn verschillende model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar.

Ook heeft Zorgthuisnl een ledencommissie die periodiek vergadert over de (uitvoering van de) cao en aanpalende onderwerpen. Leden kunnen daarin participeren en op die manier rechtstreeks invloed uitoefenen op deze belangrijke onderwerpen. De Algemene ledenvergadering van Zorgthuisnl stelt het mandaat voor de cao-onderhandelaars vast; eveneens een belangrijke invloedfactor voor de leden van Zorgthuisnl.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.