Werkgeverszaken & arbeidsmarkt

Arbobeleid

Dat iedereen gezond en veilig moet kunnen werken, is evident. Door zijn aard is werken in de zorg emotioneel en fysiek zwaar. Daarom hecht Zorgthuisnl groot belang aan goed arbobeleid, aan het terugdringen van ziekteverzuim, aan het inzetten /goed gebruiken van hulpmiddelen, aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.

Behalve belangenbehartiger is Zorgthuisnl ook werkgeverspartij. In dat verband ontplooien wij samen met sociale partners op sectorniveau tal van activiteiten die gratis toegankelijk zijn voor onze leden. Een voorbeeld is bijv. de bijeenkomsten over fysieke belasting, over het terugdringen van ziekteverzuim of bijv. de activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Samen met sociale partners werkt Zorgthuisnl voortdurend aan de Arbocatalogus VVT. Deze arbocatalogus biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s.

Zorgthuisnl heeft voor de risicoinschatting en begeleiding van medewerkers na prikaccidenten (prik-, spat-, snij- of bijtincidenten) een contract gesloten met Prikpunt. Daarmee kunt u als zorgaanbieder/werkgever op een eenvoudige manier dit serieuze arborisico afdekken. Ook voor de MRSA-bacterie heeft Zorgthuisnl zo’n contract.

Voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie kunnen werkgevers in de zorg gebruik maken van de Zorgrie.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.