Werkgeverszaken & arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen' is de arbeidsmarktagenda waar landelijke partijen (het ministerie van VWS, MBO-raad, bonden en werkgeverspartijen Zorgthuisnl/ActiZ/NVZ) langs 11 actielijnen de personeelstekorten aanpakken.

Voor het onderdeel ‘werken nu en in de toekomst’, gericht op het behoud van medewerkers in de zorg, levert Zorgthuisnl de projectleider.

Vanuit de Arbeidsmarktagenda wordt samengewerkt met de 14 regionale werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd door RegioPlus. Zij hebben de zogenoemde RAAT’s opgesteld: Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. In deze RAAT’s maken werkgevers in zorg en welzijn gezamenlijk afspraken over instroom en behoud van medewerkers. Een belangrijk onderdeel daarbij is het stimuleren van regionale samenwerking. Via de regionale werkgeversorganisaties lopen ook de aanvragen voor subsidiegelden uit het SectorplanPlus.

In maart 2018 heeft het ministerie van VWS het Actieprogramma Werken in de Zorg gepubliceerd. Belangrijk onderdeel wordt de landelijke (publieks)campagne ‘Ik zorg’.
We raden onze leden aan om actief deel te nemen aan de acties uit de RAAT in hun regio.

Voor cijfers over de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, verwijzen wij u naar AZWinfo.nl.

Maart 2019: De mogelijke oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. ONDERZOEK: Kansen in de zorg

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.