Netwerk voor ondernemers

Kwaliteitsmanagementsystemen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat een zorgorganisatie zorg draagt voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De zorgorganisatie moet op systematische wijze gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg verzamelen en registreren. Dit moet op een zodanige wijze dat de gegevens vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgorganisaties.

Voor belanghebbenden zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en inspecties is het hebben van een certificaat of keurmerk een teken dat de organisatie serieus en systematisch werkt aan kwaliteit van zorg. Vaak stellen zij het hebben van een werkend kwaliteitsmanagement systeem als eis.

Er bestaan verschillende kwaliteitsmanagementsystemen. Zorgthuisnl heeft de meest toegepaste systemen in de zorg met afwegingen die zorgorganisaties bij het kiezen van een bepaald systeem kunnen maken, op het ledengedeelte van de site uitgewerkt.
Wanneer het gekozen kwaliteitssysteem conform de eisen en normen, al dan niet met ondersteuning van derden is geïmplementeerd kan door middel van een externe beoordeling (audit) het keurmerk bij het betreffende systeem worden verkregen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.