Netwerk voor ondernemers

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De code wil daarbij recht doen aan het unieke karakter van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming.

Per 1 januari 2017 is de herziene Governancecode zorg van kracht. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ). Zorgthuisnl is geen lid van de BoZ, maar onderschrijft de code wel. Het is een van de lidmaatschapsverplichtingen. IGZ beschouwt de code als veldnorm, zorgverzekeraars maakt de code tot onderdeel van hun inkoopeisen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.