Innovatie & ICT

Ehealth, domotica en sociale robotica in de zorg

In de beleidsagenda 2018 van het ministerie van VWS wordt het gebruik van innovatieve technologie uitgebreid van alleen de inzet van ICT naar daarnaast het gebruik van eHealth, domotica en sociale robotica in de zorg. Hiermee kunnen mensen ondersteund worden bij het voeren van de regie over hun leven en gezondheid. Ook kan deze technologie zorgprofessionals ondersteunen in hun werk of zelfs handelingen overnemen. Deze laatste krijgt steeds meer aandacht als een mogelijke bijdrage aan de oplossing van de huidige tekorten op de arbeidsmarkt.

Om meer kennis op te doen over dit onderwerp, zodat wij leden van Zorgthuisnl goed kunnen informeren over de (on)mogelijkheden van technologische innovatie zijn wij een wederzijds lidmaatschap aangegaan met WDTM, branchevereniging voor woonzorgtechnologie. Op onze beurt laten wij leden van WDTM kennismaken met de uitdagingen in zorg thuis. Daaruit is de werkgroep innovatie voortgekomen, die tools ontwikkelt om onze leden te ondersteunen bij de inzet van eHealth, domotica en sociale robotica. Op dit moment worden zogenaamde menukaarten ontwikkeld voor nachtzorg en zorg thuis voor mensen met dementie. Dit zijn informatiekaarten waarop staat aangegeven wanneer, op welke wijze, welke technologieën gebruikt kunnen worden voor respectievelijk nachtzorg en dementiezorg. Bij gebleken succes volgen er meer.

Tevens zijn wij lid en nemen actief deel aan het programma Digivaardig in de Zorg van ministerie van VWS en ECP|Platform voor informatiesamenleving.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.