Financiering & bekostiging

Zorginkoop Zvw

Elk jaar op 1 april publiceren de zorgverzekeraars het (globale) inkoopbeleid voor de wijkverpleging. Soms zijn dit vooral de speerpunten en het tijdspad op hoofdlijnen, soms staat hier al meer in detail in welke voorwaarden en uitgangspunten de verzekeraar bij de inkoop hanteert. De zorgverzekeraars hanteren bij de zorginkoop landelijke normen maar voegen daar vaak eigen normen aan toe. Indien een zorgaanbieder voor het volgende jaar een contract wil voor de wijkverpleging, is het goed om de inkoopdocumenten van de betreffende verzekeraar door te nemen.

Zorgthuisnl verzamelt de inkoopdocumenten van elke verzekeraar en plaatst ze in een overzicht op het ledengedeelte van onze site. Zo zijn alle inkoopdocumenten terug te vinden op één plek en kunnen ze gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.