Financiering & bekostiging

Zorginkoop Wlz

Jaarlijks publiceren de zorgkantoren op 1 juni het inkoopbeleid voor het volgende jaar. Sinds 2018 hebben de zorgkantoren in ZN-verband een landelijk meerjarig kader opgesteld voor de inkoop van langdurige zorg, waarin zoveel mogelijk zaken uniform geregeld zijn. Hierin staan de voorwaarden voor een overeenkomst Wlz, de productieafspraken en de ontwikkelingen van de zorgkosten. Het huidige inkoopbeleid voor de Wlz loopt van 2018 tot en met 2020. Voor nieuwe aanbieders is een apart document opgesteld zodat inzichtelijk is welke aanvullende eisen gelden voor nieuwe aanbieders. Naast het landelijke kader publiceren de individuele zorgkantoren jaarlijks zelf een regionaal deel.

Zorgthuisnl plaatst ieder jaar het meerjarige kader, de aanvullingen en de regionale stukken in een overzicht op het ledengedeelte van onze site. Zo zijn alle inkoopdocumenten terug te vinden op één plek en kunnen ze gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.