Financiering & bekostiging

Financiering Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Iemand komt in aanmerking voor Wlz zorg als er sprake is van ‘een blijvende zorgbehoefte waarbij 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig is’.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Indien dit het geval is, wordt er een Wlz-indicatie afgegeven. De zorgaanbieder en het zorgkantoor regelen vervolgens dat iemand de zorg krijgt zoals dat in het indicatiebesluit staat. Zorg in de Wlz wordt grotendeels betaald door de overheid, maar cliënten betalen zelf een eigen bijdrage.

Om in aanmerking te komen voor een Wlz-contract dient de zorgaanbieder te voldoen aan de geschiktheidseisen zoals opgesteld door het zorgkantoor. Zorgthuisnl biedt voor leden een overzicht van de voorwaarden waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om een contract met een zorgkantoor te kunnen krijgen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.