Cliënt & kwaliteit

Zorgleefplan

Het zorgleefplan wordt bij de start van de zorgverlening in overleg met de cliënt opgesteld. In dit zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. Opzet van het zorgplan is dat het zoveel mogelijk bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt aansluit, zodat hij zijn leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. Het zorgleefplan helpt de zorgaanbieder om betrouwbaar te zijn, aan de hand van dit plan kan de zorgaanbieder namelijk verantwoorden welke zorg is gegeven en waarom die zorg.

Belangrijk is om het zorgleefplan regelmatig te evalueren met de cliënt om te controleren of de gemaakte afspraken nog passen bij de voorkeuren en behoeften van de cliënt. Het zorgleefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt en bevat daarom vier levensdomeinen:

  1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon
  2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
  3. daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)
  4. de woon- en leefomstandigheden.

Op de website www.zorgvoorbeter.nl vindt u informatie over het werken met een individueel zorgleefplan. Initiatiefnemers van deze site zijn Actiz, Vilans, V&VN, ZonMw en Zorgthuisnl. Onder het thema Zorgleefplan vindt u alle benodigde informatie over het opstellen en implementeren van het zorgleefplan. Hier vindt u ook een handreiking en 25 voorbeelden van zorgplannen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.