Cliënt & kwaliteit

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen. Het werken met medicijnen brengt een hoog risico met zich mee en is foutgevoelig.

Werken aan medicatieveiligheid gaat om veilige zorg voor de cliënt maar ook om veilig werken voor de zorgmedewerker. Fouten bij medicatie kunnen nare gevolgen hebben, zowel voor de cliënt als voor de medewerker. Hoe vervelend ook, fouten en incidenten zullen nooit helemaal uit te bannen zijn. Wel is het belangrijk om van de fouten te leren en ook bewust te zijn van de risico’s van het werken met medicijnen.

In 2012 is er met een groot aantal veldpartijen gewerkt aan het vergroten van de medicatieveiligheid in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Dit heeft geresulteerd in de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Die veilige principes richten zich op de situatie dat de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan een zorgorganisatie. Er is dan een keten van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker: hun activiteiten en verantwoordelijkheden moeten naadloos op elkaar aansluiten. In 2016 zijn de veilige principes aangevuld met inzichten, tips, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen.

Zorgthuisnl heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Daarnaast is hier ook een infographic en een checklist voor het toepassen van de veilige principes voor ontwikkeld. Meer informatie over medicatieveiligheid, de veilige principes en de hulpmiddelen is te vinden op www.zorgvoorbeter.nl. Zorgthuisnl biedt voor leden informatiekaarten voor cliënt en professional over medicatieveiligheid.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.