Cliënt & kwaliteit

Kwaliteitskader wijkverpleging

Zorgthuisnl heeft samen met ActiZ, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en ZN een kwaliteitskader voor de wijkverpleging ontwikkeld. Het kwaliteitskader beoogt richting te geven aan de ontwikkeling van wijkverpleging in Nederland. Het geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging, wat een cliënt ervan mag verwachten en aan welke professionele kwaliteitseisen wijkverpleging moet voldoen.
Het kwaliteitskader wijkverpleging is sinds juni 2018 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland.

Zorgthuisnl werkt mee aan de (door)ontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging, waaronder de ontwikkeling van uitkomstindicatoren.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.