Cliënt & kwaliteit

Klachtenprocedure

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Zorgaanbieders zijn daarom verplicht om een klachtenprocedure in te richten.

Dit houdt in dat zorgaanbieders een klachtenregeling moeten hebben maar ook dat cliënten gratis terecht moeten kunnen bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Deze klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen de cliënt en zorgverlener op gang brengen. Indien dit gesprek het probleem niet op lost, is er nog een laagdrempelig alternatief. De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

Door een goede klachtenprocedure is er een betere en snelle aanpak van klachten en krijgt de cliënt een sterkere positie. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Op deze manier komt er meer openheid over klachten om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

Zorgthuisnl is medeoprichter van stichting Zorggeschil. Met een lidmaatschap van Zorgthuisnl is een zorgaanbieder automatisch aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Voor leden van Zorgthuisnl is ook een contract gesloten met Quasir, hierdoor is er een externe klachtenfunctionaris op afroep beschikbaar. Daarnaast biedt Zorgthuisnl op het ledengedeelte een model voor een intern klachtenreglement die zorgaanbieders kunnen aanpassen aan hun organisatie.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.