Cliënt & kwaliteit

Indiceren

Een indicatiestelling betekent het volgende: bepalen wat de cliënt nodig heeft, gezien zijn individuele situatie. In de Wlz wordt de indicatie gedaan door een medewerker van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze medewerker maakt een indicatiebesluit waarin staat hoeveel en welke zorg de cliënt nodig heeft.

In de Zvw wordt de indicatie sinds 2015 niet meer gedaan door het CIZ. Vanaf 1 januari 2015 is de extramurale verpleging en persoonlijke verzorging weer is opgenomen in het basispakket van de Zvw. Hierdoor is de wijkverpleegkundige nu weer zelf verantwoordelijk voor het stellen van de verpleegkundige indicatie en de zorgtoewijzing en heeft zo een grotere professionele ruimte dan voorheen. Op basis van kennis en kunde moet de wijkverpleegkundige de zorgvraag helder krijgen en tot een verpleegkundige diagnose en indicatie van zorg komen. Om hier richting aan te geven heeft V&VN, samen met experts en stakeholders, een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van een normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving.

ActiZ, V&VN en Zorgthuisnl zien dat het tijd kost om dit normenkader in de dagelijkse praktijk toe te passen. Onder meer omdat er momenteel nog onvoldoende verpleegkundigen op hbo-niveau beschikbaar zijn. Om die reden hebben ActiZ, V&VN en Zorgthuisnl gezamenlijk afspraken gemaakt over een overgangsperiode, zodat recht wordt gedaan aan de dagelijke praktijk en er tegelijkertijd garanties zijn voor goede zorg.

Documenten:

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.