Cliënt & kwaliteit

Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden

De Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is ontwikkeld als leidraad voor het handelen van een professional. Hoewel de taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden verschillen, komen de waarden en normen van de beroepen overeen. Die waarden en normen geven richting hoe een verzorgende of een verpleegkundige het beroep op een goede manier kan uitoefenen. Daarnaast maakt de Beroepscode aan zorgvragers en hun naasten, mantelzorgers, andere zorgverleners, zorgaanbieder en de samenleving als geheel duidelijk wat van een verpleegkundige of verzorgende mogen verwachten. De code biedt ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie is.

Niet alle artikelen zijn voor elke verpleegkundige of verzorgende relevant aangezien zorgverleners op verschillende terreinen actief zijn en verschillende bevoegdheden en taken hebben. Een verpleegkundige of verzorgende kan per situatie zelf nagaan welke artikelen belangrijk zijn.

De Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is ontwikkeld door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NU’91, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF), Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en CGMV vakorganisatie voor christenen. Tot dan toe stelden deze partijen in kleine samenwerkingsverbanden ieder hun eigen beroepscode op met als resultaat vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze beroepscodes hadden wel dezelfde uitgangspunten, vandaar dat de partijen hebben besloten om gezamenlijk één beroepscode op te stellen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.