Cliënt & kwaliteit

Algemene Voorwaarden VVT

De Algemene Voorwaarden VVT zijn schriftelijke afspraken tussen de zorgaanbieder en de cliënt en regelen de rechten en plichten over en weer. Ze werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Hiermee bieden de algemene voorwaarden dus evenwicht en verschaffen ze duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen cliënt en zorgorganisatie.

De voorwaarden zijn opgesteld door Zorgthuisnl en ActiZ (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). Het gebruik van de Algemene Voorwaarden VVT is een lidmaatschapsverplichting van leden van Zorgthuisnl.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemene module en bijzondere modules. De algemene module is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere modules zijn uitsluitend van toepassing bij een specifieke zorgvraag van cliënt.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.