Standpunten

Ruim baan voor ondernemerschap in de wijkverpleging

Wanneer er te veel wordt bezuinigd op verpleging en verzorging vanuit de Zvw, dan leidt dit onherroepelijk tot een groter beroep op institutionele vormen van zorg (verpleeghuis, ziekenhuis).

Veel leden van Zorgthuisnl leveren verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringswet. Het gaat dan voornamelijk om wijkverpleging, gespecialiseerde verpleging en eerstelijnsverblijf. Deze vormen van zorg worden ingekocht door zorgverzekeraars.

Hoewel de Zorgverzekeringswet in essentie voor zorgondernemers veel mogelijkheden biedt om kwalitatief goede en passende zorg te leveren, hebben veel Zorgthuisnl-leden last van het inkoopgedrag van en beperingen door zorgverzekeraars. Doorgeschoten marktwerking tussen zorgverzekeraars leidt tot onverkwikkelijke praktijken. Zorgondernemers worstelen met lage tarieven, krappe budgetten en doorgeschoten verantwoordingsverplichtingen. Deze beperkingen leiden ertoe dat goed ondernemerschap onvoldoende gewaardeerd en beloond wordt.

Wij vinden het essentieel dat 'zorg thuis' leidend is.
Feit is dat het zorgaanbod steeds diverser wordt. Als het echter aan de verzekeraars ligt, krijgen alle zorgaanbieders evenveel budget per cliënt, ook al past die benadering niet bij wat de verzekerde aan zorg nodig heeft. Een beetje geld voor nieuwe zorgaanbieders is er soms wel, maar wanneer een zorgaanbieder het goed doet en personeel en cliënten weet aan te trekken en te behouden, loopt deze onherroepelijk aan tegen de strikte beperkingen van het budgetplafond. Om die reden kiezen zorgaanbieders er regelmatig voor om zorg te leveren zonder contract. Wij vinden het evident dat deze 'keuze uit armoede' door zorgaanbieders niet verder beperkt hoeft te worden. Men kiest voor het werken zonder contract en daarmee voor een lager tarief omdat het contract van de zorgverzekeraar veel te veel beperkingen heeft. Niet omdat ongecontracteerde zorg nu zo aantrekkelijk is.

Zorgthuisnl streeft naar:
- laagdrempelige contractering: kwalitatief goede zorgaanbieders die cliënten en personeel weten te binden, moeten een kans krijgen; een hogere contracteringsgraad leidt vanzelf tot vermindering van ongecontracteerde zorg
- persoonsvolgende contractering: niet het bestaande zorgaanbod moet centraal staan, maar de keuze van de cliënt zou voorop moeten staan; dat betekent dat budgetten snel (sneller dan nu doorgaans het geval is) bijgesteld moeten worden naarmate een zorgaanbieder meer of minder vraag heeft van de verzekerden van de verschillende verzekeraars
- verbetering samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders
- passende en reële tarieven die goede zorg conform kwaliteitskader en goed werkgeverschap en toepassing van de cao mogelijk maken
- respect voor het gegeven dat niet elke cliënt evenveel zorg nodig heeft; contracten mogen niet zo beperkend zijn dat cliënten met een intensieve zorgvraag niet goed bediend kunnen worden
- stoppen van de heksenjacht op zorgaanbieders zonder contract

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.