Standpunten

De Wmo is de ruggengraat van zorg thuis

Een goed tarief is niet het doel maar legt de basis onder de relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Zorg thuis begint vaak met zorg- en ondersteuningsvragen op het gebied van begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Met de Wmo zijn gemeenten in Nederland er verantwoordelijk voor dat burgers met een zorg- en/of ondersteuningsbehoefte zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De wet vormt daarmee de ruggengraat voor zorg thuis. Want wanneer er thuis geen of onvoldoende hulp is, dan zijn burgers noodgedwongen aangewezen op institutionele (en doorgaans duurdere) vormen van zorg.

Veel Zorgthuisnl-leden leveren vormen van zorg die worden gefinancierd door gemeenten. Jaar op jaar zijn de gemeentelijke tarieven voor Wmo-zorg gedaald. Om goede werkgevers te kunnen zijn, hebben zorgaanbieders een reële en dekkende prijs nodig. Een reële prijs is niet alleen een investering in kwaliteit van zorg maar is ook een investering in de mensen die het werk uitvoeren. Zorgthuisnl strijdt ervoor dat de tarieven op peil komen en blijven aansluiten bij de (loon)kostenstijgingen.

Die goede relatie is nodig om verder te komen. Want de Wmo biedt mogelijkheden om te innoveren. Een voorbeeld van zo'n innovatie is dat medewerkers van zorgaanbieders een gecombineerd takenpakket uitvoeren. Wij kennen succesvolle combinaties van hulp bij het huishouden, lichte persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit soort oplossingen vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders. Veel Zorgthuisnl-leden zijn graag bereid om in samenwerking met gemeenten innovatieve wegen in te slaan.

Zorgthuisnl is kennispartner van zorgaanbieders, landelijke en lokale overheden op het gebied van aanbesteding, contractering, tariefberekening en innovatie.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.