Standpunten

Position Paper

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij zien de volgende kansen en mogelijkheden voor preventie om hiermee (zwaardere) vormen van zorg uit te stellen en / of zelfs te voorkomen. Preventie in de vorm van:
- vroegsignalering door zorgmedewerkers.
- het leggen van een stevige verbinding tussen welzijn- en zorgorganisaties.
- het vanuit de Wmo uitvoeren van lichte begeleidingstaken door huishoudelijke zorgverleners en helpenden niveau 2.

Investeer in de zorg thuis.
Onze standpunten hierin zijn:
- Vertrouwen in de zorgprofessional. Zij weten welke inzet van zorg noodzakelijk is.
- Reële tarieven voor geleverde zorg.
- Andere financiële prikkels in het systeem zodat financiers een lange termijn focus ontwikkelen bij de inkoop van zorg.
- Andere financieringsvorm voor cliënten met een langdurige zorgvraag binnen de wijkverpleging.

Wij vinden dat de digitale toekomst van de zorg zo snel mogelijk moet beginnen en willen daarom inzetten op:
- Betere bekostiging en financiering om innovatieve oplossingen die de juiste impact realiseren sneller op te laten schalen.
- Leden stimuleren tot innovatie en het gebruik van digitale middelen (in samenwerking met andere zorgorganisaties).
- Definiëren van een minimaal basisniveau van digitale infrastructuur voor alle zorgorganisaties.
- ICT-ondersteuning voor (kleinere) zorgaanbieders om hun ICT verder te kunnen ontwikkelen.
- Stimuleren van procesinnovatie om nieuwe manieren van zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

Wij kijken meer met een arbeidsmarktbril naar de zorg. Een continue instroom van nieuwe medewerkers en vasthouden van huidige medewerkers, die door op-, om- en bijscholing graag willen én gezond blijven werken in de zorg, langs de lijnen van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen.

We willen arbeidsmarktconforme arbeidsvoorwaarden in de cao vastleggen, mogelijk gemaakt door reële tarieven, en een meer decentrale invulling ervan onderzoeken. Dat de zorgprofessional in veiligheid, met meer autonomie en in een plezierig werkklimaat z’n werk kan doen, blijft prioriteit.


Download hier onze position paper

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.