Onze leden

A&S Groep B.V.

A&S Zorg is een thuiszorgorganisatie die begeleiding en zorg levert aan iedereen in ieders cultuur in de regio’s Arnhem en Achterhoek. Medewerkers van A&S Zorg zijn zo geselecteerd dat zij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen bieden.

A&S Zorg is de grootste afdeling van A&S Groep B.V. die een maatschappelijk doel heeft. Zij biedt haar cliënten huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging zodat zij, indien gewenst thuis zelfstandig kunnen blijven zolang de cliënt dit nodig of wenselijk acht.

A&S Zorg biedt alle vormen van thuiszorg aan particuliere en PGB cliënten en biedt zorg aan cliënten met een geldige indicatie (WLZ, Wijkverpleging en WMO)

Hoofdvestigingsadres

Kronenburgsingel 515

6831 GM Arnhem

+31 26 4465871

info@asgroep.nl

www.asgroep.nl

Zorgtype

Zvw - PV

Zvw - VP

Zvw - Indicatiestelling

Zvw - PGB

Wmo - Begeleiding groep

Wmo - Begeleiding individueel

Wmo - HH

Wmo - PV

Wmo - Dagbesteding

Wmo - PGB

Wlz - MPT

Zorggebied(en)

Regio('s): Gelderland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.