Onze leden

Vivre La Vie Zorg

Vivre La Vie Zorg zorgt in Eindhoven en omgeving. Voor clienten zorgen, samen met hen invulling geven aan de voor hen belangrijke waarden in hun leven. Al onze activiteiten en ons gedrag zijn daarom gericht. Daarbij zien wij onze kernwaarden (nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid) graag terug in onze prestaties en in het gedrag van onze medewerkers. Mensen kunnen bij ons terecht voor verzorging, verpleging, indivueel begeleiding en groepsbegeleiding.

Hoofdvestigingsadres

Raedeckerstraat 3

5623 EX Eindhoven

+31 6 31361062

info@vivrelaviezorg.nl

www.vivrelaviezorg.nl

Zorgtype

Wlz

PGB

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

PGB

Wmo

Begeleiding groep

Begeleiding individueel

Zorggebied(en)

Regio('s): Noord-Brabant

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.