Onze leden

Stichting Anna voor Zorg

Anna voor Zorg is een Thuiszorgorganisatie die werkt met kleine teams.
Wij leveren een breed pakket van thuiszorgdiensten, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn.
Een pakket dat is afgstemd op de behoeften van zorgvragers, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd (thuis)zorg en ondersteuning nodig hebben.
Door de servicegerichte houding en het brede aanbod van diensten, die flexibel en efficient ingezet worden, wil Anna voor Zorg
het ! adres voor thuiszorg zijn. Anna voor Zorg is flexibel en vakbekwaam. Zij zorgt voor kwaliteit van leven, waarbij de wens van de zorgvrager centraal staat.
In alle fasen van het leven kunnen zorgvragers bij Anna voor Zorg terecht voor zorg en vragen over zorg.
Anna voor Zorg wil de toonaangevende thuiszorgorganisatie in haar verzorgingsgebied zijn.
Een organisatie die beschikt over en gebruik maakt van de nieuwste thuiszorgtechnologie en kennis.

Anna voor Zorg levert zorg welke wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz),
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Particulier. Als zorgvrager kunt U ook gebruik maken van de regeling om Uw zorg via het Persoonsgebonden budget (PGB) te laten financieren.
Daar werken wij voor U graag aan mee, om dit bij aanvraag professioneel voor U te ondersteunen.

Hoofdvestigingsadres

Pastoor van Breugelstraat 106

4744 AE Bosschenhoofd

0165-795234

info@annavoorzorg.nl

www.annavoorzorg.nl

Zorgtype

Wlz

VPT (Volledig Pakket Thuis)

MPT (Modulair Pakket Thuis)

Behandeling extramuraal

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

PGB

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

Oproepbare PV

Oproepbare VP

Gespecialiseerde VP

MSVT

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

Indicatiestelling

Wmo

Begeleiding individueel

PV (Persoonlijke Verzorging)

PGB

Andere

Kleinschalig wonen

Zorggebied(en)

Regio('s): Noord-Brabant

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.