Onze leden

Nobama Care

Nobama Care biedt kleinschalige woonvormen aan met 24-uurszorg. Wij bieden een ideale woonsituatie, met zorg van de hoogste kwaliteit, voor ouderen met een geheugenstoornis die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Door te zorgen voor een huiselijke sfeer, liefdevolle zorg en aandacht bieden wij onze bewoners een veilige omgeving, waarin zij zich geborgen en op hun gemak voelen.

Daarnaast bieden we ook aanleunappartementen aan ouderen met een zorgvraag die zelfstandig kunnen blijven wonen met 24 uurs zorg in de nabijheid.

Hoofdvestigingsadres

Keilruwe 5

6218 RG Maastricht

+31 43 204 1251

n.nezami@nobamacare.nl

www.nobamacare.nl

Zorgtype

Wlz

VPT (Volledig Pakket Thuis)

Zvw

VP (Verpleging)

PV (Persoonlijke Verzorging)

Eerstelijnsverblijf

Gespecialiseerde VP

MSVT

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

Indicatiestelling

Wmo

Dagbesteding

PV (Persoonlijke Verzorging)

HH (Huishoudelijke Hulp)

Begeleiding individueel

Begeleiding groep

Andere

Kleinschalig wonen

Logeeropvang

Zorggebied(en)

Regio('s): Limburg

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.