Onze leden

Fiducia Zorg

Wij zijn een thuiszorgorganisatie die zich richt op het leveren van diensten waarbij wij het belangrijk vinden oog te hebben voor de psychische kwetsbaarheden van onze cliënten. Wij sluiten aan bij de psychische kwetsbaarheid door het inzetten van Ervaringsdeskundigen in de Zorg (EDZ’ers) bij alle diensten die we leveren. EDZ’ers zijn professioneel opgeleide ervaringswerkers (binnen onze organisatie herstelmedewerkers genoemd) die denken en werken vanuit herstel en empowerment.

Hoofdvestigingsadres

Berkenweg 1

9471 VA Zuidlaren

+31 50 205 3377

algemeen@fiducia-zorg.nl

www.fiducia-zorg.nl

Zorgtype

Wlz

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

PGB

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

PGB

Wmo

Begeleiding individueel

HH (Huishoudelijke Hulp)

PV (Persoonlijke Verzorging)

Dagbesteding

PGB

Zorggebied(en)

Regio('s): Drenthe, Groningen

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.