Onze leden

DrieGasthuizenGroep

Wij werken elke dag voor en met mensen met een zorgvraag. Van  thuiszorg tot specialistische ouderenzorg. Van een tijdelijk verblijf tot zorgvriendelijk wonen op een van onze woonzorglocaties.

 

Hoofdvestigingsadres

Rijnstraat 71

6811 EZ ARNHEM

+31 26 354 9415

info@driegasthuizengroep.nl

www.driegasthuizengroep.nl

Zorgtype

Wlz

VPT (Volledig Pakket Thuis)

Verblijf

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

PGB

Behandeling extramuraal

MPT (Modulair Pakket Thuis)

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

Eerstelijnsverblijf

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

Indicatiestelling

PGB

Oproepbare PV

Oproepbare VP

MSVT

Gespecialiseerde VP

Casemanagement dementie

Wmo

Begeleiding groep

Begeleiding individueel

HH (Huishoudelijke Hulp)

PV (Persoonlijke Verzorging)

Dagbesteding

PGB

Andere

Logeeropvang

Kleinschalig wonen

Beschermd wonen

Zorggebied(en)

Regio('s): Gelderland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.