Onze leden

De ZorgSpecialist

Thuis in alle zorg

 

Het belangrijkste bij ons is oog hebben voor een ander. Wat heeft iemand nodig en hoe richten we de zorg dan in? Het zijn de details die het verschil maken. Samen met de cliënt en diens naasten maken we een zorgplan. We zorgen voor een aanpak die precies past. We geloven in de kracht van een vertrouwd team en streven daarom naar vaste gezichten voor elke cliënt.

 

Bij ons is (bijna) alles mogelijk:

- Verpleging & Verzorging

- Huishoudelijke zorg

- Begeleiding

- Zorg in de laatste levensfase

- Zorg voor mensen met dementie

- Casemanagement dementie

- Kleinschalig wonen

- Odensehuis (Dagbesteding)

- Jeugdzorg

- Vitaliteit

 

 

Hoofdvestigingsadres

Crocusstraat 1

2071 NW SANTPOORT

+31 23 510 0200

info@dezorgspecialist.nl

www.dezorgspecialist.nl

Zorgtype

Wlz

VPT (Volledig Pakket Thuis)

MPT (Modulair Pakket Thuis)

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

PGB

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

Indicatiestelling

PGB

Casemanagement dementie

PTZ (Palliatieve Terminale Zorg)

Wmo

Begeleiding groep

Begeleiding individueel

HH (Huishoudelijke Hulp)

Dagbesteding

PGB

Andere

Kleinschalig wonen

Zorggebied(en)

Regio('s): Noord-Holland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.