Onze leden

A&S Groep B.V.

A&S Zorg is een thuiszorgorganisatie die begeleiding en zorg levert aan iedereen in ieders cultuur in de regio’s Arnhem en Achterhoek. Medewerkers van A&S Zorg zijn zo geselecteerd dat zij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen bieden.

A&S Zorg is de grootste afdeling van A&S Groep B.V. die een maatschappelijk doel heeft. Zij biedt haar cliënten huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging zodat zij, indien gewenst thuis zelfstandig kunnen blijven zolang de cliënt dit nodig of wenselijk acht.

A&S Zorg biedt alle vormen van thuiszorg aan particuliere en PGB cliënten en biedt zorg aan cliënten met een geldige indicatie (WLZ, Wijkverpleging en WMO)

Hoofdvestigingsadres

Kronenburgsingel 515

6831 GM ARNHEM

+31 26 446 5871

info@asgroep.nl

www.asgroep.nl

Zorgtype

Wlz

MPT (Modulair Pakket Thuis)

Zvw

PV (Persoonlijke Verzorging)

VP (Verpleging)

Indicatiestelling

PGB

Wmo

Begeleiding groep

Begeleiding individueel

HH (Huishoudelijke Hulp)

PV (Persoonlijke Verzorging)

Dagbesteding

PGB

Zorggebied(en)

Regio('s): Gelderland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.