Onze leden

Stichting Goed Thuis

ONAFHANKELIJKE ZORGINDICATIE

Wij verzorgen voor u de indicatie voor zorg in natura en/of persoons gebonden budget vanuit de zorgverzekeringswet (zvw) en ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor de wet langdurige zorg. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het monitoren van de geleverde zorg en uw zorgorganisatie van advies voorzien.

Het kan zijn dat verschillende belangen van een zorgvrager en zorgorganisatie niet altijd met elkaar overeenkomen. Stichting Goed Thuis doorbreekt dit spanningsveld omdat zij onafhankelijk is. Hierdoor is het stellen van een recht- en doelmatige indicatie mogelijk. U krijgt een professioneel onderbouwde indicatie, die voldoet aan de landelijk gestelde normen zoals die zijn opgesteld door het V&VN. Onze wijkverpleegkundigen zijn HBO-V (niveau 5/6) geschoold en hebben jarenlange praktijkervaring. Zij hebben hiernaast ook de module vakbekwaam indiceren gevolgd.

Hoofdvestigingsadres

Ringbaan Noord 3g

5013 EA Tilburg

+31 85 018 5744

info@goedthuis.nl

www.goedthuis.nl

Zorgtype

Zvw - Indicatiestelling

Zvw - PGB

Wlz - PGB

Zorggebied(en)

Regio('s): Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Noord-Holland, Limburg, Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe, Groningen

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.