Onze leden

Puer leven in stijl

PUER LEVEN IN STIJL 

Een zorgonderneming en tevens eigenzinnige lifestyle-winkel, met een “groen accent”. Een kansrijke leef- en werkplek voor mensen met een beperking, zorgvraag, of afstand tot de arbeidsmarkt. De combinatie winkel en zorg maakt deze onderneming echt uniek. 

DE ZORG VAN PUER IS ALTIJD OP MAAT

PUER gaat uit van iemands mogelijkheden. Als er ruimte is voor ontwikkeling, dan wordt dit zeker aangegrepen. Er wordt aan verschillende doelen gewerkt ter bevordering van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid, vergroting van eigenwaarde, het bieden van een begeleide omgeving en therapeutisch klimaat. Wij vinden dat elk mens recht heeft op leuk werk midden in de maatschappij.

PUER BIEDT ZORG AAN JEUGD EN VOLWASSENEN:

- Begeleid werken

- Begeleiding groep

- Begeleiding individueel - Werk- en leertrajecten - (Re)integratie

- Thuisondersteuning

- Begeleid wonen

Hoofdvestigingsadres

Hoofdstraat 46A

8401 CA Gorredijk

0513 - 769044

info@puerleveninstijl.nl

www.puerleveninstijl.nl

Zorgtype

Wmo - Begeleiding groep

Wmo - Begeleiding individueel

Wmo - Dagbesteding

Wmo - PGB

Wlz - PGB

Wlz - Verblijf

Andere - Beschermd wonen

Andere - Kleinschalig / geclusterd wonen

Zorggebied(en)

Regio('s): Friesland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.