Onze leden

WoondroomZorg B.V.

WoondroomZorg levert als samenwerkingspartner van pgb-gefinancierde ouderinitiatieven zorg en begeleiding aan de bewoners van ouderinitiatieven door het hele land. Ouderinitiatieven zijn door ouders van mensen met een veelal levenslange zorgvraag gerealiseerde kleinschalige woonvoorzieningen, waarbij de eigen regie van ouders/bewoners kernelement is.

Hoofdvestigingsadres

van Dam van Isseltweg 2A

4191 KC GELDERMALSEN

info@woondroomzorg.nl

www.woondroomzorg.nl

Zorgtype

Wmo - PGB

Wmo - HH

Wmo - Begeleiding individueel

Wlz - PGB

Andere - Kleinschalig / geclusterd wonen

Andere - Beschermd wonen

Zorggebied(en)

Regio('s): Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.